FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Adresa


adresa

- údaj o mene, funkcii, bydlisku adresáta, pisateľa a pod.; miesto, ulica, číslo domu ako urcenie bytu, závodu a pod.; verejný písomný prejav, ktorým sa niekto na niekoho obracia.adresa>