FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Adorno, t. w.


Adorno, Theodor Wiesengrund (11. 9. 1903 Frankfurt/M. - 6. 8. 1969 Visp, Šajčiarsko) Kód: 110

- nemecký filozof, sociológ, muzikológ, predstaviteľ frankfurtskej školy Ústrednou témou jeho (kritických) reflexií je európska kultúra a jej zložky (najmä hudba).

Metodologicky rozvíjal negatívnu dialektiku, podľa ktorej je negácia relativizáciou uzavretého systému pojmov. Dialektika v Adornovom poňatí nikdy nezaujíma stanovisko vopred. Adornova negatívna dialektika vychádza z idey neustále sa premieňajúcej predreflexívnej skutočnosti, ktorá je protikladná a predchádza každému mysleniu. Táto zvláštna a neopakovateľná realita prekračuje hranice systému, žije iba mimo systému. Proti systémovému mysleniu stavia Adorno negatívne kritické myslenie, koncentrujúce sa na isté tematické okruhy alebo centrá, ktoré nazýva modely.

Model vystihuje špecifické a viac než špecifické, no zároveň bez toho, aby ho vtesnávalo do vyššieho pojmu, do všeobecného. Filozoficky myslieť znamená myslieť v modeloch; negatívna dialektika je súborom modelových analýz. Ide jej o kritiku univerzálnej zaslepujúcej súvislosti i seba samej. Negativna dialektika ako kritika vôbec je tak aj vlastnou sebadeštrukciou: nie je filozofovaním o konkrétnom ale uvoľnením sa voči konkrétnu s cieľom filozofovať z konkrétneho.Adorno, T. W.>