FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Aconcio, j.


Aconcio, Jacopo (okolo 1492 - 1566) lat. Acontius Jacobus

- taliansky filozof, reformačný teológ, ktorý po prestupe k protestantizmu Švajčiarsku dielo De methodo, v ktorom novú metódu výkladu skutočnosti a traktovania poznatkov jednotlivých vied považuje sa najnaliehavejšiu úlohu doby. V tomto ohľade zaujímal podobné stanovisko ako J. Zabarella.

Metodické úsilie J. Aconcia malo vplyv na J. A. Komenského a priespleo k vnziku duchovnej atmosféry, v ktorej sa utváralo dielo R. Descarta.Aconcio, J.>