FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Achájci


Achájci

- jeden z hlavných starogréckych kmeňov; boli hlavným obyvateľstvom severnej časti Peloponézu a južnej Tesáilie v dobe mykénskej civilizácie, t. j. pred pádom Tróje a mali bronzové zbrane a nástroje. Boli porobení Dórmi, ktorí už mali železné zbrane a nástroje, a v dôsledku toho donútení opustiť Arkádiu a Acháju a snáď sa aj zčasti presunúť na severné pobrežie Malej Ázije. Podľa Homéra predstavovali tú časť gréckeho vojska, ktorá bojovala pred Trójou a zostala na území Malej Ázie. Ako etnická skupina indoeurópskeho pôvodu sa podieľali významne na formovaní starovekého gréckeho národa (cf. Gréci).