FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Abeceda


abeceda

- sústava grafických znakov znázorňujúca zvukovú podobu hlások a prijatá určitou skupinou ľudí; názov znakov latinského písma nazvaný podľa prvých 4 písmen (a, be, ce, de) ( L715;15).abeceda>