Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Vitajte na mojej stránke

Letný semester (2021-2022):

  • Extrémne programovanie
  • Filozofia internetu
  • Tvorivé písanie

Tieto predmety sa dajú študovať iba prostredníctvom tejto stránky, avšak bez prihlásenia sa na konkrétny predmet v AiS2 nie je možné ho absolvovať a získať zaň kredity.