FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Reakcie
Posielanie

O stvorení sveta a z neho vyplývajúcich skutočnostiach

Poslal(a) Lobogó dňa 11. Augusta 2003 o 10:16:03:

V rozličných náboženstvách sú aj rôzne verzie stvorenia sveta. Židovská verzia zo Starého zákona (testamentu, zmluvy), ktorú prevzali aj kresťania, je dnes už neprijateľná aj preto, že podľa nej by Zem musela byť staršia ako Slnko a ostatné hviezdy.Nikto zo Židov alebo z kresťanov sa ale vôbec ani nepokúsil pôvodnú verziu modernizovať. Preto ostávajú iba dve možnosti : buď slepo a nekriticky veriť predstavám, ktoré vznikli pred viac ako 3000 rokmi, alebo ich zavrhnúť. V druhom prípade ale vzniká nebezpečenstvo herézy - ak nie je pravdivý začiatok Starého zákona, prečo by byť pravdivé jeho ďalšie časti ? A čo s pravdivosťou Nového zákona, ktorý na Starý zákon nadväzuje ? A kto môže zaručiť hodnovernosť latinských prekladov Nového zákona, keď grécke originály sa nezachovali ? Koľko vlastne bolo evanjelií - zvitky od Mŕtveho mora svedčia. že ich bolo určite viac ako dnes kanonizované štyri. Treba prestať rozmýšľať a naďalej bez akýchkoľvek pochybností veriť všetkému, čo je napísané v Starom a Novom zákone, alebo jednotlivé hlavy a verše začať kriticky skúmať a hodnotiť? A čo si
myslieť o cirkevných prikázaniach, prijatých na IV.lateránskom koncile A.D. 1215 počas pontifikátu pápeža Innocenta III.? Môžu ľudia, aj keď sú to vysokí hodnostári katolíckej cirkvi, ustanovovať prikázania s rovnakou záväznosťou, ako by ich ustanovil Boh? Neodsúvajú tým vlastne Boha do úzadia? Sme v súčasnosti vôbec vedomostne schopní poznať skutočnú pravdu o vzniku Vesmíru, Zeme a života ?


Reakcie
Posielanie reakcie

Meno:

E-Mail:

Vec:

Komentáre: