FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Reakcie
Posielanie

Re: Božia pomoc

Poslal(a) štefan dňa 10. Apríla 2005 o 01:51:33:

Ako reakciu na: Re: Božia pomoc autora Winnifred zo dňa 08. Apríla 2005 o 19:53:43:

Winnifred píše:
Petrov nastupca opustil svoju lodku a vsetkych, ktori sa s nim vydali na more. To nie je tragedia, i ked sme smutni: cirkev uz prezila cez 600 papezov - bude nam tu chybat, ale po nom pridu ini.

Je mi veľmi lúto, ale budú už len dvaja.

Malachiášove proroctvá.
- Predposledný pápež
V roku 1595 bolo vydané vo vydavatelstve Giorgio Anglieri v Benátkach (Venedig) pod titulom "Lignum vitae, ornamentum et decus ecclesiae" dvojzväzkové vydanie s biografiou vedúcich príslušníkov Benediktínskeho Rádu. Pisatelom, sám členom Benediktínskeho rádu, bol Bernhard Wion, ktorý pochádzal z Belgie. Našiel počas bojov o nezávislosť Holandska okolo roku 1580 záznam v Kláštore S. Benedetto na Po poblíž Mantui.
Na strane 307-311 tohto spomínaného vydania sa nachádzajú "Prophetia. S. Malachiae archiescopi de summis pontificibus" – prproctvá o počte všetkých nasledovných pápežov, ktorý budú v budúcnosti ustavený do pápežského úradu.
Svätý Malachias, Írsky Arcibiskup, bol súčasníkom a priateľom Svätého Bernharda z Clairwaux, ktorý bol v úzkom kontakte s ritiermi rádu Templárov. Svätý Malachias zomrel 2. Novembra 1148 na ceste do Ríma. Pisatel dvojzväzku "Lignum vitae", Bernhard Wion, menoval tohto Svätého ako pisateľa tohoto zoznamu.
Zoznam sledu predpovedaných pápežov začína pri pápežovi s poradovým číslom 166 - Coelestin II., dnes platného zoznamu pápežov menovaných Rímskou stolicou vôbec. Svätý Malachaias priradil ku každému pápežovy Motto (proroctvo), ktoré ho bude nejakým spôsobom vystihovať. Pápežu č. 166 – Coelestínovi II. (1143-44) Pripradil Motto "Ex castro Tiberis". Pri tom je uložená poznámka, ako sa Motto vyplní. Pri Coelestínovy je napríklad: „Typhernas“, ten sa narodil v Citta de Castellis na Tibery. Zoznam potom pokračuje Urbanom VII. Všehovšudy existuje v mennom zozname 111 krát Motto s vysvetlením ku každému pápežu a protipápežu extra.
Od 233. (Leo XI.) pápeža pokračuje Machiasov zoznam už len s Mottom. Zoznam pokračuje ďalšími 33. Motto-mi, ktoré zodpovedajú masledujúcim pápežom. 33. Motto zodpovedá priradeniu terajšieho pápeža Johannes Paul II. (zvolený 16.10.1978 ) a znie: „De labore solis“, čo v slovenčine znamená „Utrpenie slnka“ alebo „Zatmenie slnka“. Náš dnešný pápež Jahannes Paul II. sa narodil dňa 18. Mája 1920 a v ten deň bolo zatmenie slnka. Pred vstupom do nového Milénia bol ešte stále v úrade pápeža a počas jeho pontifikátu 11.8.1999 sa udialo jedno z najväčších zatmení slnka v Európe. Slnko je aj symbolom východu a pápežov slovanský pôvod sa s týmto východom spája. Je povšimnutiahodné, že zatmenie slnka, ktoré sa konalo dňa 11.Augusta 1999, bolo to posledné ktoré sa konalo pred rokom 2000 a to presne v 222. deň roka. Trvalo presne 2min. 22 sek v totálnom zatmení a presne 222 dní nato bol prvý jarný deň a zároveň deň rovnodennosti.
Po tomto pápežovy, podľa Malachiasovho zoznamu, bude nasledovníkom pápež, ktorého Motto znie „Gloria olivae“, slovensky: „Sláva olive“ alebo olivovému stromu.
Bezprostredne za týmto pápežom na konci tohto Malachiasovho zoznamu nasleduje už len jedno meno .: „Petrus Romanus“ presne tak ako ten úplne prvý s č. 1 a jedno Motto: „In psecutione extreme S.R.E. sedebit“.:
slovensky :
“Pred prenasledovaním sa utiahne až k najkrajnejšiemu kútu sveta“. .: „Petrus Romanus, qui pascet oves in multus tribulationibus: Quibis transactis civitas septicollis diruetur,& Iudex tremedus iudicabit populum suum. Finis.“
Slovensky:
Pápež, čo pásol tak veľa stád ovečiek. Potom bude mesto siedmich pahorkov zničené a strašný sudca bude súdiť svoj národ. Koniec“.

Veríme Malachiašovi?
Ja áno. Nepomýlil sa ani v jednom.
Oderaz by potreboval každý Božiu pomoc.Reakcie
Posielanie reakcie

Meno:

E-Mail:

Vec:

Komentáre: