FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Reakcie
Posielanie

Re: tento portal

Poslal(a) butterfly dňa 05. Januára 2005 o 11:47:58:

Ako reakciu na: tento portal autora karol zo dňa 20. Novembra 2004 o 17:04:54:

... každopádne je aspoň povšimnutia hodné to, že v tejto krajine jestvujú ľudia, ktorí sa snažia a dokážu vyjsť na vyššiu intelektuálnu úroveň, von zo suterénu mentálnej prízemnosti a povrchnosti.
Že svoje duchovné potreby neuspokojujú len poznaním odpovedí na otázky typu: Kto sa s kým vyspal?, Kto komu dal prečo zaucho?, Ktorá celebrita bola pri udeľovaní Oscarov nemožne oblečená?, Prečo Žigo zmlátil Zoru?, Kto si dal za koľko poistiť svoju telesnú výbavu?, Kto sa kedy a kde pokakal?, atď.

Jestvujú ľudia, ktorí sa snažia vo svojom živote klásť si také otázky, ktoré im umožňujú udržiavať sa neustále bdelými a vnímavými voči svetu a sebe samému v ňom. Ktorí prostredníctvom vyvíjania takej činnosti nespia na vavrínoch, akonáhle nadobudnú nejaké poznanie o svete, ale hľadajú a snažia sa dospieť k pravému pochopeniu toho všetkého, čo nás obklopuje, hoci je jasné, že nedosiahnu absolútnu pravdu o všetkom. No aspoň nedrichmú ponorení vo vžitých obrazoch sveta, predsudkoch a rôznych mýtoch o skutočnosti.

Je aspoň povšimnutia hodné to, že jestvujú ľudia, ktorí i prostredníctvom podobných projektov ako je napr. tento portál vysielajú iným ľuďom impulz, aby si aj oni kládli také otázky, aby sa aj oni usilovali hľadať to, čo je opravdivé a skutočné, pre čo sa oplatí žiť.

Súhlasím s vyjadreniami niektorých diskutérov, že úroveň vypracovania týchto stránok nie je vynikajúca, že by to mohlo byť aj lepšie, že sú tu viditeľné nedostatky, ktoré by mohli tvorcovia aspoň do určitej miery odstrániť, ak chcú poskytovať kvalitné služby. Pri určitých heslách chýbajú akékoľvek informácie o danej "veci". To možno postupne doplniť, zlepšiť.

Nevidím však zmysel v neopodstatnených tvrdeniach ľudí, ktoré len zhovaďujú, kompromitujú a odsudzujú niečiu prácu, bez toho, aby aspoň do určitej miery porozumeli a reflektovali to, čo a prečo vlastne odsudzujú? Načo je taká nekonštruktívna kritika, ktorá neponúka ani len nejaké zmysluplné argumenty toho, prečo tak súdi, nieto aby ešte ponúkala nejaký návrh a riešenie vnímaného problému?

To ako človek dokáže pracovať s ponúknutými informáciami, závisí od neho samého. Je jeho problém, či dokáže, z nejakého materiálu samostatne vystavať konkrétny problém, ponúknuť vlastný názor naň a vedieť si ho vyargumentovať. Či je schopný hľadať a nachádzať vo veciach nové súvislosti, alebo dokáže len netvorivo a nekriticky dačo prijímať a kopírovať to, čo už vytvorili iní, bez toho, aby tomu aspoň rozumel.Reakcie
Posielanie reakcie

Meno:

E-Mail:

Vec:

Komentáre: