FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ®

®µazy s vnútornou sekréciou

ľµazy s vnútornou sekréciou

- endokrinné ľµazy - ľµazy, ktoré produkujú hormóny prenáąané do celého organizmu krvou alebo miazgou (hypofýza, ątítna ľµaza, nadobličky).