FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žiarenie röntgenové

žiarenie röntgenové

- röntgenové lúče, lúče X - elektromagnetické žiarenie v intervale vlnových dĺžok 10-0,01nm. Vzniká prudkým zabrzdením urýchlených elektrónov (brzdné žiarenie) alebo prechodom elektrónov na nižšie energetické hladiny v atóme (charakteristické žiarenie) ( L715;616).