FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žiarenie kozmické primárne

žiarenie kozmické primárne

- tvoria úplne ionizované atómy, t. j. elektricky nabité atómové jadrá bez elektroňového obalu. Najviac sú v ňom zastúpené jadrá vodíka - protóny (90%), menej jadrá hélia - ŕ častice (9%) a zvyšok tvoria ťažšie jadrá až po najťažšie jadrá s protónovým číslom 92. Malú prímes primárneho kozmického žiarenia tvoria vysokoenergetické voľné elektróny. Všetky častice primárneho kozmického žiarenia sa pohybujú vysokými rýchlosťami, blízkymi rychlosti 9 21
svetla, ich kinetická energia je preto mimoriadne vysoká (10 - 10 eV) ( L742; 298).