FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žiadostí slovenského národa

Žiadosti slovenského národa

- Mikulášske žiadosti - národnorevolučný program Slovákov vyhlásený 10. 5. 1848 v Liptovskom Mikuláši, adresovaný uhorskej vláde a snemu (riešenie národnostnej, jazykovej, školskej otázky, zrušenie poddanstva, ktoré by sa týkalo všetkých kategórií roľníkov, zavedenie všeobecného volebného práva a i.). V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov neboli splnené.