FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zvecnenie

zvecnenie

- premena spoločenskych vz»ahov z osobných na vecné ( L53;583).