FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zväz podnikateľský

zväz podnikateľský

- záujmové združenie podnikateľov organizované na odvetvovom, národnom alebo medzinárodnom základe.