FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z
Zoznam literatúry

Zoznam literatúry

zoznam literatúry

- akýkoľvek zoznam literárnych diel, napr. bibliografický zoznam, knižničný katalóg, bibliografická kartotéka, dokumentačná kartotéka a pod. ( L290;82).