FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zovšeobecnenie

zovšeobecnenie

- logický prechod od jednotlivého k všeobecnému, od menej všeobecného k všeobecnejšiemu poznaniu, napr. prechod od pojmu tepla k pojmu energie ( L53;583).