FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zotrvávanie

zotrvávanie

- zachovávanie si určitého stavu, vz»ahu k niekomu alebo niečomu.