FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zóna riftová

zóna riftová

- sústredenie riftov. Riftové zóny sú seizmický aktivne a sú zdrojom vulkanickej činnosti. Existuje svetový riftový systém ( L206;524).