FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Znárodnenie

znárodnenie

- nacionalizácia - prevedenie vlastňictva kapitálu súkromného podniku na štát s cieľom modifikovať logiku jeho fungovania ( L1272;383).