FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Znamienko

znamienko lat. signum

- symbol znamenajúci kladnosť (plus, +) alebo zápornosť (minus, -) čísla alebo výrazu.