FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zmluva medzinárodná

zmluva medzinárodná

- dohoda medzi subjektmi medinárodného práva, spravidla štátmi s medzinárodnou subjektivitou, ktorou sa upravujú ich vzájomné práva a povinnosti ( L715;425).