FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zloľka - druhy/príklady

zloľka - druhy/príklady

dominanta
konątituent