FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zložitosť algoritmu

zložitosť algoritmu

- nevyhnutné výpočtové náklady (8) pri konkrétnej realizácii algoritmu v rámci výpočtového modelu ( L426;521).