FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zločin

zločin

- ťažké previnenie proti právnemu poriadku, ktoré sa podľa zákona (66) trestá najväčšími trestami ( L211;629).