FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zlo metafyzické (leibniz, g. w.)

zlo metafyzické ( Leibniz, G. W.)

- obmedzenos» vecí a ich moľnos» trpie», ktorá je neoddeliteµne spojená s konečnými entitami. Metafyzické zlo je preto nevyhnutným spôsobom spojené s existenciou sveta.

Z metafyzického zla vyplýva ako dôsledok fyzické zlo (13).