FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zlo - druhy/príklady

zlo - druhy/príklady

smr»
staroba

utrpenie

zlo fyzické
zlo mravné