FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zdroj informačný interný

zdroj informačný interný

- vlastný alebo vnútorný informačný zdroj pochádzajúci z fondov danej inštitúcie, pracoviska alebo zo súkromných fondov používateľa.