FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zárodok

zárodok = embryo

- základ živočíšneho aj rastlinného organizmu v období primitivnych vývojových štádií. U človeka len prvé vývojové štádium (do konca 2. mesiaca), v ktorom sa vyvíjajúci organizmus ešte nepodobá dospelému indivíduu ( L165;539).