FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zápis

zápis

- zapísanie, zapisovanie, zaznačenie, zaznačovanie do zoznamu; napisaný jazykový prejav, záznam; zápisnica, protokol ( L211;496).