FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Západopanónska panva

Západopanónska panva

- západná časť Panónskej panvy. Zahrnuje Viedenskú kotlinu.