FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zánik - entity jeho relevantného kontextu

zánik - entity jeho relevantného kontextu

bytie

dianie

nebytie
nič

smr»

vznik