FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zamestnanie

zamestnanie

- spoločenský vzťah, v ktorom sa pravidelne vykonávanou činnosťou ziskavajú prostriedky na živobytie; pracovný pomer, práca.