FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon zachovania hybnosti

zákon zachovania hybnosti

- ak je výslednica F vonkajších síl nulová, je hybnosť p sústavy hmotných bodov konštantná ( L321;42).