FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon logiky formálnej

zákon logiky formálnej

- špecifický odraz všeobecného zákona bytia a poznania v podmienkach jazyka ( L65;20). Ide najmä o

- zákony výrokovej logiky
- zákony predikátovej logiky
- zákony triedovej logiky
( L327;241an.)