FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Základňa - druhy/príklady

základňa - druhy/príklady

podstava

základňa krmovinová
základňa letecká
základňa obldĺžniíka
základňa pokusná
základňa štvorca
základňa trojuholníka
základňa vojenská