FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Winckelmann, j. j.

Winckelmann, Johann Joachim (1717 - 1768)

- nemecký archeológ; znalec antického umenia; zakladateľ teórie klasicizmu. Autor prvej veľkej syntézy dejín výtvarneho umenia.

Vývin umenia je podmienený prírodnými faktormi ( podnebím), ako aj spoločenskými faktormi (napr. vplyvom štátneho zriadenia) a nimi vyvolaného spôsobu myslenia.

Starogrécke umenie stelesňuje vznešenú prostotu a pokojnú majestátnosť; zrodilo sa v slobode a je estetickým ideálom hodným nasledovania.