FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Weizsäcker, c. f. v.

Weizsäcker, Carl Friedrich Freiherr von (28. 6. 1912 Kiel - ) Kód: 521

- nemecký fyzik a filozof, 1946-1957 vedúci oddelenia pre fyziku Ústavu Maxa Planka v G"ttingen: zameriaval sa na jadrovú fyziku, kvantovú teóriu a astrofyziku. 1957-1969 ordinarius pre filozofiu v Hamburgu. Od 1969 riaditeľ Ústavu Maxa Plancka pre výskum životných podmienok vedeckého-technického sveta v Starnbergu.

-----------------------
Weizsäcker, C. F. v.>