FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Uznávanie

uznávanie

- pripúą»anie niečoho ako pravdivého, priznávanie, prijímanie niečoho so súhlasom, (úradné) potvrdzovanie, schvaµovanie.