FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Uvedomelosť

uvedomelosť

- vlastnosť činnosti ľudí, keď ľudia konajú na základe poznaných zákonov a plánovite sledujú uskutočňovanie svojich cieľov (cf L53;584).