FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Útvar významový filozofický implicitný

útvar významový filozofický implicitný

- existujúci, no výslovne nesformulovaný výsledok filozofického poznávania univerzálneho aspektu miesta človeka vo svete; produkt latentnej filozofie.