FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Útvar významový - druhy/príklady

útvar významový - druhy/príklady

cit

číslo

doktrína
dôkaz

emócia

hypotéza

idea
ideál
ideológia

kategória
kategória gramatická
koncepcia

mienka
motív
mýtus

názor
norma

obsah pojmu

pocit
pojem
potreba
pravidlo
predstava
princíp
problém
pseudoproblém

súd
svetonázor

teória

učenie filozofické
útvar významový emotívny
útvar významový filozofický
útvar významový implicitný
útvar významový kategoriálny
útvar významový kognitívny
útvar významový parakategoriálny
útvar významový vedecký
útvar významový volitívny

vízia
vnem
význam gramatický

zákon vedecký
zásada
zážitok