FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Utopický

utopický

- od termínu 'utópiu', ktorý použil T. More na označenie fiktívneho ostrova, na ktorom bola vytvorená ideálna spoloňosť. Neskôr sa tento termín začal používať pri charakterizovaní fiktivnych, neuskutočniteľných spolocesnkých poriadkov, pozri napr. utopický socializmus ( L53;536).