FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úsudok kategorický

úsudok kategorický

- úsudok zložený z kategorických súdov ktoré niečo vypovedajú bezprostredne o nejakom predmete, nielen o spojení vyrokov. Najjednoduchšou formou kategorického úsudku je sylogizmus obsahujúci dve premisy a jeden záver. To, že subjekt (S) predikát (P) záveru patria k sebe, sa vyvodzuje z toho, že tak subjekt,ako aj predikát sú v jednom spoločnom strednom termíne (terminus medius) (M) totožné. Táto totožnosť nachádza svoje vyjadrenie v premisách (vo vyššej a nižšej). Tak napríklad:

M - P
S - M
ÄÄÄÄÄÄÄ
S - P

Ak je jeden z oboch krajnych termínov (S alebo P) s termínom M totožný, ale druhý nie, tak vyplýva: S nie je P. Ak ani jeden znich nie je totožný s termínom M, tak nevyplýva nič ( L749;197).