FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úsudok bezprostredný

úsudok bezprostredný

- úsudok, v ktorom záver priamo vyplýva iba z jednej premisy. K bezprostredným úsudkom patria závery podla logického štvarca, obraty, premeny a i. Bezprostredné úsudky sú protikladom sprostredkovaných úsudkov, ktoré vychádzajú z dvoch alebo viacerých premís ( L53;47).