FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úsudok - odkazy

úsudok - odkazy

dôkaz
dôsledok
druhy/príklady úsudku

logika elementárna

pojem
premisa

súd

záver