FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Ústrojenstvo pohlavné

ústrojenstvo pohlavné = orgány pohlavné
lat. organa genitalia

- podsystém urogenitálneho systému ; sústava orgánov, ktorá zabezpečuje rozmnožovanie. Začiatkom embryonálneho vývoja ho tvorí pôvodne indiferentná zárodočná žľaza, Wolffova a Mllerova trubica a časti prvoobličiek. K rozlíšeniu zárodočnej žľazy na semenník alebo vaječník dochádza až počiatkom 2. lunárneho mesiaca, u mužov trochu skôr ako u žien. Wolffov vývod je základom vývodných pohlavných ciest u mužov, Mllerov u žien ( L217;357).

------------------------
ústrojenstvo pohlavné>