FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Ústava štátu

ústava štátu = konštitúcia

- základný zákon štátu , súhrn základných právnych noriem o spoločenskom zriadení, politickej organizácii a postavení občanov, záväzný pre všetky orgány štátu a pre všetkých občanov daného štátu.