FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Úryvok

úryvok

- časť (obyčajne myšlienkovo ucelená), výňatok z nejakého literárneho diela alebo hudobného diela; niečo neucelené, torzovité, úlomok ( L210;701).