FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Urá¾ka

urá¾ka

- ujma na cti, ublí¾enie na cti.